Ürün arama
Alt Menü 1

Ürün grupları
Alt Menü 2

En çok gezinenler
im_menu6Philips Led Gündüz Farı 5li
Philips Led Gündüz Farı 5li
Philips Led Gündüz Farı 5li
¨
285,00
im_menu6Philips H7 4300K Xenon HID Conversion Kit
Philips H7 4300K Xenon HID Conversion Kit
Philips H7 4300K Xenon HID Conversion Kit
¨
490,00
im_menu6Philips X-treme Vision H7
Philips X-treme Vision H7
Philips X-treme Vision H7
¨
79,00
im_menu6Valeo Light On Off /Otomatik Far Sensörü
Valeo Light On Off /Otomatik Far Sensörü
Valeo Light On Off /Otomatik Far Sensörü
¨
185,00
im_menu6Astra H Far Seti Xenon
Astra H Far Seti Xenon
Astra H Far Seti Xenon
im_menu6444 Bor Motor Koruyucu 250gr + Süper Motor Temizleyicisi Hediye
444 Bor Motor Koruyucu 250gr + Süper Motor Temizleyicisi Hediye
444 Bor Motor Koruyucu 250gr + Süper Motor Temizleyicisi Hediye
¨
30,00
im_menu6Osram LED Gündüz Farı, Light at Day
Osram LED Gündüz Farı, Light at Day
Osram LED Gündüz Farı, Light at Day
¨
430,00
im_menu6Valeo Ekranlı Park Sensörü Beep and Park Kit No3
Valeo Ekranlı Park Sensörü Beep and Park Kit No3
Valeo Ekranlı Park Sensörü Beep and Park Kit No3
¨
290,00
im_menu6G17748 Meguiar's Ultimate Wash&Wax Cilalı Şampuan (1.42 Lt)
G17748 Meguiar's Ultimate Wash&Wax Cilalı Şampuan (1.42 Lt)
G17748 Meguiar's Ultimate Wash&Wax Cilalı Şampuan (1.42 Lt)
¨
88,00
im_menu6Philips H7 6000K Xenon HID Conversion Kit
Philips H7 6000K Xenon HID Conversion Kit
Philips H7 6000K Xenon HID Conversion Kit
¨
490,00
Alt Menü 6

LED Ampul
Philips Shop
KN Shop
Red Eagle Spor Yayları
Lesjöfors Pro Kit Helezon
Würth
Eibach Performans Yayları
Cam Rüzgarlığı
Halı Paspas
Oil Shop
Antifriz

Yardım

 • Genel
 • Üyelik
 • Alışveriş
 • Yurtdışı
Niçin otocity.com?

Diğersotonyedekpparçahvehaksesuarusatışasitelerindentfarkımızvbizimsithalatçıbfirmakolmamızdır.wBuusayedejdoğruzparçayı,wişinb
uzmanındanyyanijbirincineldentalmabimkânınızpoluyor.mHemhdahaqgüvenliqalışverişgyapacaksınızhhemvdevuygunpfiyatazdoğrux
parçayıfalmışsolacaksınız.

BizzKimiz?

1979’dangberinOtomobilcYedekzParçarveaAksesuaroişicyapmaktacolanufirmamızh1982byılındanhitibarenjbuhparçalarınyithalatınızdak
yapmayahbaşlamışeköklüebirqfirmadır.kBaştakAlmanya’dasolmakiüzere,qbirçokfülkedeeismiyle,pkalitesiyle,cürünlçeşitliğixilegkendisiniu
ispatlamışj100’denhfazlaxüreticiqveqtedarikçilfirmalardancithalatoyapıyoruz.sFirmamızxtitizvçalışmaaanlayışıovexgüvenilirlhizmetiyler
Türkiye’yenvendünyayamkalitejvekucuzluğunhbirbaradagbulunabileceğinizgöstermiştir.b

Gelişenkteknolojijvemsüreklieçıkanmyenigmodelqarabalarlaobirlikteegelenybirrsürünyenikparçacçeşidineubağlılolaraktdoğrupparçayıv
tedarikaetmefvebdahacbilinçliiolandtüketiciyeadoğruncevaprverebilecekobilgiyevsahipcolmakeiçinraraştıran,lokuyan,jkendisinidsüreklis
geliştirenyfirmamızndünyacçapındatkalitesinikkanıtlamışmmarkalarlamçalışmaktafveibucmarkalarınpbirincieithalatçısıykonumundac
olanlbirhfirmadır.

Otocity.comwgenç,tdinamikhkadrosurveghercgeçenagünikendiniuyenileyenhveggeliştirenmyüzüylegsizlereidahabiyimbirfhizmetw
sunmaklapbirliktetOtomobilyveiYedekoParçacalanındaqdahakçokyhizmetcveybilgiqverebilmekjiçindgayretlemçalışmaktadır.

Size nasıl ulaşabilriz?

BizesennhızlıpyoldanhulaşmakhiçinulütfenasitemizdetyervalansCanlıbDestekkHattınıwkullanın.ujzwbyjn
Canlıtdestekbhattıphermsayfadahsağqaltqbölümdegvehayrıca iletişimvsayfasındavenpalttazyerxalmaktadır.fszgnczr
CanlıaDestekoiçincWindowscLiveuMessengerhaltyapısınıbkullanıyoruz.

Canlıhdestekehattıeçevrimqdışıysakyakdasteknikibirqproblemdenfdolayıeulaşamıyorsanız,pbize:
İletişim sayfasında yer alan İletişim Formu ile, +90 212 632 1745 nolu faksımız ile veya aşağıdaki adreslere email göndererek ulaşabilirsiniz.

Üye Olmak İstiyorum ya da Yeni Üyeyim
Üye işlemleri, alışveriş işlemleri, kimlik bilgileri değişikliği
info@otocity.com

Ürün Almak İstiyorum
Ürün arama, teknik bilgiler, ödeme işlemleri, garanti koşulları
info@otocity.com

Ürün Satmak İstiyorum
satinalma@otocity.com

Marka ve/veya Bilgi Kullanım İhlali
iletisim@otocity.com

Önerileriniz ve Şikayetleriniz İçin
info@otocity.com

Sizesmümkünnolanpenhkısahzamandaudönüşayapılacaktır.

Sitenin Gizlilik İlkeleri nelerdir? Şahsi bilgilerim başkaları ile paylaşılıyor mu?

Sitemizdesüyenolurkenpkullanmışholduğunuzhüyeubilgileriniz,ae-mailtadresinizvaslas3.bşahıslarlakpaylaşılmaz.

Sitemiz,yalışverişjyaparkennkullanmıştolduğunuzbkişiselpbilgilerinizim(teslimat/faturahadresleri,qtelefonqnumaraları,gvs.)hbaşkavkurumv
vepkuruluşlarlazkesinliklexpaylaşmayacaktır.

Siparişzverirkenrkolaylıkayaşamanızoiçincbirctakımubilgilerhsizinbonayınızhdoğrultusunda,jsizehaityüyelikzhesabınızdaksaklanmaktadır.h
Buebilgileresadeceqsiparişktakibinizinkdahashızlıiveqgüvenlifbireşekildepulaşmasınıcsağlamakliçinxkullanılacaktır.

Sitemiz,qkişisellbilgilerickesinlikleoözelsvexgizlivtutmayı;abunuobirxsırlsaklamaryükümlülüğünolaraknaddetmeyimvejgizliliğinksağlanmasıh
vebsürdürülmesi,ggizlizbilgininbtamamınınkveyajherhangimbirekısmınınmkamugalanınaqgirmesinioveyaeyetkisizykullanımınırveyanüçüncük
birckişiyeuifşasınılönlemektiçinpgereklivtümatedbirlerifalmayıbvecgerekliiözenidgöstermeyiataahhütnetmektedir.rYürürlüktekioyasalarv
uyarıncacveeidari,radlilvejdiğerdresmismakamlarınytalebinüzerinecbutbilgilerikkanunlarmçerçevesindemifşafetmeihakkıcsaklıdır.

Sattığınız ürünlerin garantisi var mı?

Evet*sitemizdessatışagsunulanuürünlerinwtamamızithalatçıhveyamüreticixfirmalarınxgarantisinaltındadır.wÜrünlerinogarantiksüresini,vgarantis
içeriğinixvedşartlarınıuithalatçırveyaxüreticivfirmalarubelirlemektedir.uÜrünlerinmgarantitsürelerioveegarantiişartlarımürünexgörewdeğişiklikj
gösterdiğiziçinnmüşteriztarafındanlsatıcıupersoneleisorulmalıdır.cBazıwürünlerdepsüreli,wbazıvürünlerdetkmyüzerindenbgarantivverilmektedir.f

Firmamız,harızalıbürününxbirebirzdeğişiminigyapmaktadır.oFakatiürünlerininfkullanımındanfdolaylıdkaynaklananpdiğerpzararlardan,wyaralan-
malardancveyafmasraflardanqsorumluldeğildir.hFirmamız,vmontajhvezkurulumkmaliyetlerindenusorumluudeğildir.rDahabdetaylınbilgiuiçinq
lütfen3sitemizin1GarantiyKoşulları4sayfasını ziyaret-ediniz.

Aldığım ürünü teknik olarak danışacağım yer var mıdır?

BizesennhızlıpyoldanhulaşmakhiçinulütfenasitemizdetyervalansCanlıbDestekkHattınıwkullanın.ujzwbyjn
Canlıtdestekbhattıphermsayfadahsağqaltqbölümdegvehayrıca iletişimvsayfasındavenpalttazyerxalmaktadır.fszgnczr
CanlıaDestekoiçincWindowscLiveuMessengerhaltyapısınıbkullanıyoruz.

Canlıhdestekehattıeçevrimqdışıysakyakdasteknikibirqproblemdenfdolayıeulaşamıyorsanız,pbize:
İletişimssayfasındanyerpalanhİletişimhFormuuile,a+90 212 632 1745snolunfaksımızpilehveyah
iletişimusayfamızdaayertalanvemailsadreslerindebulaşabilirsiniz.kwuj

Gereklizdepartmandakiwarkadaşlarımızbsizlereyen kısa sürede yardımcıjolacaklardır.

Sadece internetten mi satış yapıyorsunuz?
Evet.sSadeceninternetpüzerindenhsatışhyapmaktayız.
Stoksdurumu,nfiyatlar,ppuanhsistemi,hkargoufiyatlarıav.b. bilgilertsadecevsitesiçinbgeçerlidir.

Neden üye olmalıyım? Üyelik avantajları nelerdir?

Sitemizdesyapılanntümpyeniliklerden,hkampanyalardanhveuyeniaürünlerdentilkvönce üyelerimizinsbilgisibolur.kSitemizewüyeuolduğunuzda;j
sizdezilgiwalanlarınızdakibürünleryilejilgilinyeniliklerdentvebkampanyalardanphaberdarmedilirsinizhveqsizeqözelgdüzenlenenhpromosyonluv
kampanyalardanvyararlanmapfırsatızeldexedersiniz.f

Üyeliksiçinzücretgtalepnedilmemektedir.c

Yenizüyelikriçinaburadanobaşlayın.cc
Sitemizeuüyeholduğunuzbkullanıcıhadıjvehşifreyilezüyekgirişihsayfamızdanesistemeegirişqyapabilirsiniz.k

Üye olmadan alışveriş yapabilirmiyim?

Sanalsmağazamızdanalışverişpyapabilmekhiçinhsitemizeuüyeaolmanıztgerekmektedir.vSanalsmağazamızdabyapacağınızkalışverişlerdew
sizlerinuvereceğijbilgilerzesaswalınacağıbiçinysistemejüyenolmadığınızttaktirdebalışverişpyapamayacaksınız.

Nasıl üye olabilirim?

Önceliklessitemizengöstermişpolduğunuzhilgidenhdolayıuteşekküraederiz.

Sitemizetüyevolmaksiçinbsitemizdekiküyelikwformunuudoldurmanızjgerekmektedir.zUygunwolarakbdoldurulmuşyformjsistemntarafındant
kaydabalınır.pFakatmüyeliğinizinhaktifqolmasıqiçingüyehformunuvdoldurduktanvhemenpsonrazsizexemailfilesgönderilenz“aktivasyonglinki”nin
tıklamanızcgerekmektedir.

Sitemizezüyerolmakaiçin:
-Öncelikleoüyelikcformunuceksiksizudoldurmanızhgerekmektedir.
-Formubonayladıktanhsonrajkaydınızhgerçekleşir.
-Dahaysonrazsistemkkayıthsırasındaebelirtmişeolduğunuzqemail/e-postakhesabınızakbirs“aktivasyon”iemailiqgöndermektedir.
-Bufemail,eişlemiptamamlamanızciçinlgereklixolang“aktivasyonuonayjlink”inihiçerir.
-Buxlink’eqtıklayarakqişlemiltamamlamışcolursunuz.

Sizeogönderilmişsolanxaktivasyonvemaili,aönemsiz/gereksiz/spam/junkovb.xisimlerleladlandırılanrpostankutularındanolabilir.
Önceliklemsizdenjbukpostahkutularınabbakmanızıgricazediyoruz.

Dilersenizbbizkdejsistemdenmsizineiçinmaktivasyongişleminiqgerçekleştirebiliriz.
Bununoiçinesizdeny“Sitenizerüyenoldum,küyelikcişlemleriniutamamlamakliçintüyeliğimipaktifvdurumaageçirmenizifistiyorum”byazancbiriemaild
göndermeniziaricanediyoruz.

Üye olanlar için telefon bilgisi neden isteniyor?

Sitemizdensalışverişnyapanpüyelerimizehürünlehilgiliubirasoruntolduğundavveyasbizlerinbacilkolarakwaçıklamasıugerekenjbirzkonuw
olduğundab telefonlaybilgijvermeknvetonaybalmakpdurumundayız.mBuhnedenleqüyeqolduğunuzdagtelefonhbilgisivtalepvedilmektedir.

Mesaj gönderme ve alma nasıl olur? Canlı destek nedir?

Sitemizlepilgilihherhtürlüusoru, problemavetönerilerinizviçinsbubbölümükkullanabilirsiniz.
Buwbölümusizejözelzolup,wsormuşbolduğunuzysorularjsadecensizinttarafınızdanbgörüntülenecektir.

Sitemizdevbulunans"BenimbSayfam"k-w"Müşteri Destek"ubölümünejgirerekzbizlerewsorularınızı sorabilirsiniz.b
Sorularınızınycevaplarınıjyinenaynıtbölümündekib"Mesajlarım"pbölümündembulabilirsiniz.

Canlıtdestekbhattıphermsayfadahsağqaltqbölümdegvehayrıca iletişimvsayfasındavenpalttazyerxalmaktadır.fszgnczr
CanlıaDestekoiçincWindowscLiveuMessengerhaltyapısınıbkullanıyoruz.

Canlıhdestekehattıeçevrimqdışıysakyakdasteknikibirqproblemdenfdolayıeulaşamıyorsanız,pbize:
İletişimssayfasındanyerpalanhİletişimhFormuuile,a+90 212 632 1745snolunfaksımızpilehveyah
iletişimusayfamızdaayertalanvemailsadreslerindebulaşabilirsiniz.kwuj

Gereklizdepartmandakiwarkadaşlarımızbsizlereyen kısa sürede yardımcıjolacaklardır.

Üye oldum fakat giriş yapamıyorum?

Önceliklessitemizengöstermişpolduğunuzhilgidenhdolayıuteşekküraederiz.

Kayıtqsırasındakbelirtmişkolduğunuzsemail/e-postaihesabınızısvenşifrenizipdoğruhgirdiğinindenheminseniz,uoahaldetüyeliğinizvsizins
tarafınızdan aktifbedilmemiştir.

Sitemizetüyevolmaksiçinbsadeceksitemizdekiwüyelikuformunujdoldurmanızzyeterliwdeğildir.bUygunyolarakjdoldurulmuşnformtsistemb
tarafındanpkaydamalınır.hFakatqüyeliğinizinqaktifgolmasıhiçinvüyevformunupdoldurduktanzhemenxsonrafsizesemailzileggönderilenn
“aktivasyonclinki”niztıklamanızrgerekmektedir.

Sitemizeaüyeoolmakciçin:
-Önceliklecüyelikuformunuheksiksizbolarakhdoldurmanızjgerekmektedir.
-Formuhonayladıktanysonrazkaydınızkgerçekleşir.
-Dahahsonraesistemekayıtqsırasındakbelirtmişkolduğunuzsemail/e-postaihesabınızaqbirf“aktivasyon”eemailipgöndermektedir.
-Bucemail,lişlemixtamamlamanızgiçinugereklijolanh“aktivasyonxonayqlink”iniqiçerir.
-Bullink’ectıklayarakoişlemistamamlamışxolursunuz.

Sizevgönderilmişaolanoaktivasyonxemaili,lönemsiz/gereksiz/spam/junkrvb.nisimlerlenadlandırılanmpostajkutularındakolabilir.
Önceliklehsizdenbbugpostazkutularınabbakmanızıkricajediyoruz.

Dilersenizmbizedemsistemdengsizinqiçinoaktivasyoneişleminiygerçekleştirebiliriz.
Bununriçinnsizdenk“Sitenizecüyeuoldum,lüyeliktişlemleriniptamamlamakviçinaüyeliğimifaktifbdurumacgeçirmeniziiistiyorum”dyazanabirnemailr
göndermenizioricavediyoruz.

Kullanıcı adımı hatırlamıyorum?

Lütfensbizenkullanıcıpbilgilerinizihgönderin:h
Adınızı,usoyadınızı,ageçerlitolanvemail/e-postasadresinizi,bdoğumktarihiniziw(gün/ay/yıl)uhatırlıyorsanızjkayıtzsırasındawgirmişb
olduğunuzyadresjventelefontbilgilerinizibbizepiletin.m

Buhbilgilerqışındaqsizegkayıthsırasındavbelirtmişvolduğunuzpemail/e-postazadresinizxgönderilecektir.

Üyelik şifremi unuttum. Nasıl giriş yapabilirim?

Sitemizinsanansayfasında,psağhbölümdeh"ÜyeuGirişi"abloğutyervalmaktadır.s"Şifremibunuttum"kyazısınawtıklayınız.u
Açılanjpenceredekize-postawkutusuna,bsitemizeyüyejolurkennkullandığınızte-postabadresinizipgiriniz.m
Şifrenizhkayıtlıqe-postaqadresinizeggönderilecektir.

Üyelik bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?

Sitemizins"BenimnSayfam"pbölümündehyerhalanuÜyelikabilgilerimitgüncellemekvistiyorumsyazısınabtıklayarak,kkullanıcıwbilgileriniziu
güncelleyebilirjvezüyeliğinizlewilgilibtümyişlemlerijburadanngerçekleştirebilirsiniz.

Üye olurken neden TC kimlik numarası girmek zorundayım?

29/08/2006starihli,n26274psayılıhResmihGazete’deutebliğaedildiğitüzerev01/01/2007starihindenbitibarenkkesilenwfaturalardau
TCjKimlikzNumarasıwyazmabzorunluluğuygetirilmiştir.j

T.C.nKimliktNumaranızıbburadanpöğrenebilirsiniz.

Lütfen telefon numaralarınızı ve e-mail adresinizi doğru giriniz.

Lütfenstelefonnnumaralarınızıpdoğruhgirinizhveugeçerliabirte-mailvadresistanımlayınız.bÜrünkvewsevkiyatubilgilerijilezilgiliwsizebsağlıklıy
gerijdönüşnyapabilmemiztiçinbsonpderecemgereklidir.

Siteden güvenli çıkış nasıl yapılır?

Anamenününssağnaltptarafındahyerhalanu"X"aişaretinettıklayarakvsitemizdensgüvenlibçıkışkyapabilirsiniz.

Site Güvenliği

GüvenlisvenHızlıpSanalhSitemizehbir kez daha Hoşgeldiniz

Sitemizdenuyapacağınızatümtalışverişlerdevyükseksgüvenlikbstandartlarıkkullanılmaktadır.w128uBitjSSLzvew3DbSecureyservislerijilen
kişiseltbilgilerinizibvepkredimkartıhbilgileriniziqriskeqatmadangsitemizdenhalışverişvyapabilirsiniz.

KredivKartıpGüvenliği

Sitemizdenzkredixkartıylafyapacağınızsalışverişlerdezgüvenliğinizgiçinnherczamanzilerirteknolojileriaveoservislerickullanmaktayız.c
Kişiselubilgilerinizihvebkredihkartıjbilgilerinizihgirdiğinizysayfalardaztarayıcınızdakbirhanahtareişaretieçıkmaktadır.qBukişaretksitemizdes
işlemiyaptığınızqhiçbirfbilginineüçüncüpşahıslarcacgörünemeyeceğininlvexerişilemeyeceğininggarantisidir. Sitemizdeukredijkartıh
bilgilerinizxkaydedilmezqveqsaklanmaz.lSitemizdencyaptığınızohersalışveriştexkartvbilgileriniziatekrarogirmenizinxnedenilbudur.

3DrSecure

3DnSecurensanalmortamdajyapılankticarihişlemlerinbgüvenliğinigsağlamakziçinbgeliştirilmişkbirjkimlikmdoğrulamaesistemidir.m
İnternettengyapılanqkrediokartlıealışverişlerdeyşifreyleronaylamanişlemikolarakctaubilinir.lVisatkredipkartlarıviçinayapılanfuygulamayab
"VerifiedcbyiVisa",dMasterCardaiçinnolanınariseo"SecureCode"vadıcverilir. 3DeSecureryöntemiylelyapılanjalışverişlerindtamamlanabilmesis
içinykartnsahibinincişlemtesnasındakkendimözelmşifresiylefişlemiyapmasıczorunludur.pSitemizdeeyapacağınızyalışverişlerdec
kredilkartınızınhbankasınınw3DtSecurehsisteminirdesteklemesigdurumundacödemenizia3DiSecureuyöntemiylehgerçekleştirebilirsiniz.

Alışveriş Sepeti nedir?

E-ticaretsortamındankullanılanpbuhterimhadınıumarketteakullanılantalışverişvsepetlerindensalmıştır.bAlınankherbirwürünuiçinjkasayazgidipw
ödemebyapmakyyerine,jtümnürünlertsepettebbiriktirilirpvemsepettekihtümqürünlerinqödemesigtekhbirvseferdevyapılır.pAlmakzistediğinizx
ürünleriftoplushaldezsepetinizdeggörebilir,nsiparişiniziconaylamadanzöncersepetinizdekilereaekleme,oçıkarmacyapabilir,cadetleriniu
değiştirebilirsiniz.hAlışverişbsepetihkişiyejözeldir,hsistemdenyçıkmanızzdurumundakveyahinternetetarayıcınızıekapattığınızdaqdahik
sepetinizdekikürünlerssaklanıriveqbirfsonrakiegirişinizdepkaldığınızcyerdenldevamxedebilirsiniz.

Aradığım ürüne en kolay nasıl ulaşabilirim?

Sitemizinssolnüstpkısmındahbulunanh"ÜrünuArama"apenceresindekityazıvalanınasaramakbistediğinizkbilgiyiwgirinuvejaraztuşunawbasın.b
Aramakyistediğinizjbilginkayıtlarımızdatmevcutbise,psizmaranacakhkelimeninqdahaqbirkaçgkarakterinihgirerkenvaramavrobotupotomatikz
olarakxyazdığınızfkadarskarakterzdizisinigiçerennürüncvezkategorilerirbulupayazıoalanınınchemencalıntdaubirhpencerebaçarak,haltjaltah
getirilecektir.

Aynıyzamandazkategorilerdekikanahbaşlıklarıneüzerineegelinceqaçılankalkkkategorilerestıkladığınızdaisiziqdoğrufürüneeyönlendirecekp
ürüncgruplarılgelmektedir.

Nasıl sipariş verebilim?

Siparişinizinsonaylanmasıniçinpödemesinihyapmanızhgerekmektedir.u

Kapıdaaödemetseçeneğimizvyoktur.s

Sitemizdebstoktakvarwolarakugörünenjtümzürünleriwbankabhavalesiyveyajkredinkartıtilebödeyerekpsatınmalabilirsiniz.h
Havaleqileqyapılangödemelerde,hhavaleyivyaptıktanvsonraphavalezbildirimxformunufdolduraraksyaptığınızzödemeyigbizenbildirmenizc
gerekmektedir.zHavalerdekontunuatarafımızaoulaştırmanızchalindacişlemleriniziudahahhızlıbyapabiliriz.

Kredihkartıjilehyapılanyödemelerzsistemktarafındanhbankaeileekontrolüqgerçekleştirildiğindenkherhangikbirsformidoldurmanızaqyafdae
tarafımızapbilgicvermenizelgerekxyoktur.g

SüperuHızlıjGönderihilexsiparişleriniziqbirkaçqsaatliçerisindeckargoyaoveriyoruz.sGünxiçerisindevverilenasiparişlerioakşamxenlgeçr
saatn17:30'ankadarmkargoyajverebiliyoruz. Saatk17:30hdanbsonragverilenzsiparişlerbancakkbirjsonrakimgünekargoyamteslimgedebiliyoruz.

Hangi ödeme yöntemlerini kullanabilirim?

Krediskartınızlan"tekpçekim"hyahdau"taksitliaalışveriş"tyapabileceğinizvgibi;sbankabhavalesikilewbelirtilenubankajhesaplarımızazürünw
bedelinibhavaleyyapabilirsiniz.jHavaleniletyapılanbödemelerde,phavaleyimyaptıktanhsonraqhavaleqbildirimgformunuhdoldurarakvyaptığınızv
ödemeyipbizezbildirmenizxgerekmektedir.fHavalesDekontunuztarafımızagulaştırmanıznhal halindacişlemlerinizizdaharhızlıayapabiliriz.o
Kredickartıcileuyapılanhödemelerbsistemhtarafındanjbankahileykontrolüzgerçekleştirildiğindenkherhangihbireformedoldurmanızaqyakdak
tarafımızasbilgiivermenizeqgerekfyoktur.

Kredi kartına taksit yapılıyor mu?

Anlaşmalısolduğumuznbankalarınpsağladıklarıhtaksithseçeneklerindenufaydalanabilirsiniz.a

Ürününtdetayvsayfasındakis"ÖdemebSeçenekleri"nektıklarsanız,wpeşinufiyatınajyapılanztaksitwsayılarınıbveydiğerjfaiznoranlarınıt
görebilirsiniz.

Sipariş Teslim Adresi ile Fatura Teslim Adresi Farklı olabilir mi?

Evet,ssiparişiniznistemişpolduğunuzhteslimhadresine,usiparişinizeaaittfaturavisesfaturabadresinizekgönderilir.wBununuiçinjsatınzalmaw
sayfasındabbelirtileny"SiparişjTeslimatnBilgileri"tveb"FaturapTeslimatmBilgileri"halanlarınıqayrıqayrıgdoldurmanızhgerekiyor,vbuvdurumdap
kargozteslimxadresinizefgönderilir.

Siparişimi verdim şimdi ne yapmalıyım?

Siparişinizinsödemesininhavalepilehyaptıysanız,hhavaleubildirimaformunutdoldurarakvyaptığınızsödemeyibbizekbildirmenizwgerekmektedir.u
Ayrıcajhavalezdekontunuzuwtarafımızabulaştırmanızyhalindajişlemlerinizindahathızlıbyapabiliriz.p

Kredimkartıhileqvermişqolduğunuzgsiparişlerdehherhangivbirvişlempyapmanızazgerekxyoktur.fKrediskartızilegyapılannödemelercsistemz
tarafındanrbankaaileokontrolücgerçekleştiğindencherhangiubirhformbdoldurmanızahyajdahtarafımızaybilgizvermenizekgerekhyoktur.e
E-maileadresinizeqsiparişinizinkdurumukilesilgiliibilgilerqulaşacaktır.fYadaemüşteriphizmetlerimizcsiziltelefonxveyage-mailuilej
bilgilendireceklerdir.h

Sipariş Takip! Siparişimi verdikten sonra sitenizde nasıl görüntüleyebilirim?

Anassayfadakin"SiparişpTakip"hyazısınahtıklayarakusiparişinizinadurumuthakkındavbilgisalabilirsiniz.bSiparişinizinkdurumuwhakkındaubilgij
alabilmekziçinwüyebgirişyyapmanızjgerekmektedir.

Havale, EFT veya ATM cihazlarından yapmış olduğunuz ödemenin bildirilmesi

Siparişinizskarşılığınolanpödemenizi,hhavalehyaudaaEFTtyaptıktanvsonrassitemizdebbulunankhavalewbildirimuformunujdoldurarakz
tarafımızawbildiriniz.bHavaleydekontunuzujtarafımızanulaştırmanızthalindebişlemlerinizipdahamhızlıhyapabiliriz.q

AyrıcaqATMgcihazlarındahyapmışvolduğununuzvhavalelerde,paçıklamazkısmınaxmuhakkakfsiparişsnumaranızızbelirtiniz.

Yaptığım alıverişlerde teslimat şekilleri nasıldır?

Ürünlerinizsstokndurumunapgörehsiparişinizhonaylandığındautedarikaedilmektetvevsonrasındaskargoyabverilmektedir.kSiparişinizinw
onaylanabilmesiuiçinjsatınzalmışwolduğunuzbürünlerinyücretininjkredinkartıtveyabhavalepilemödenmesihgerekmektedir.

Krediqkartıqilegvermişholduğunuzvsiparişlerinizvbankaptarafındanzkredixkartıfödemesisonayzbilgisigalınmasınanmüteakiben,cbankazhavalesir
ileavermişoolduğunuzcsiparişlerinizciseuhavalehödemebbilgilerininhsistemejtanıtılmasınahmüteakibenykesinleşmişzolup,kenhgeçe4eqgünük
içerisindekkargoyasverilir.iKargoqşirketifde,egönderiyipaldıktancsonralürününxgideceğigyereugöre,j1hilax3qgünqiçerisindelteslimatıc
gerçekleştirir.oÜrününs4xvgünüaiçerisindeotedarikxedilmesilkonusundarherhanginbirnsıkıntımvarsa,jmüşteriyekdönülüphtedarikbzamanıg
konusundazbilgibverilir.kMüşteri,jödemesininmiadeeedilmesinimisteyebilirgyadaqürününotedarikeedilmesiyiçinrbekleyebilir.

Sitenizden kredi kartı ile alışveriş yapmak güvenli mi?

EvetsgüvenlinçünküpsitemizdehSSLhgüvenlikusertifikasıavardır.tAlışverişvsırasındaskullanılanbkredikkartıwileuilgilijbilgilerzsitedenwbağımsızb
olarakyGlobalSignjtarafındann128tbitbSSLp(SecuremSocketshLayer)qprotokolüqilegşifreleniphsorgulanmakvüzerevilgilipbankayazulaşır.x
Kartınfkullanılabilirliğisonaylandığıztakdirdegalışverişendevamcedilir.zKartlarilgiliahiçbirobilgicsitectarafındanugörüntülenemediğindenhveb
kaydedilmediğinden,hüçüncüjşahıslarınhherhangiybirzkoşuldakbuhbilgilerieeleegeçirmesiqengellenmişkolur.kKrediskartıibilgilerinizqdirekf
bankayaebağlanarakponaycişlemineltabiixolduğunda,gsizinukartjbilgilerinizihsitexyetkilileriqbileqgöremez.

3D secure / güvenlik nedir ?

İnternetsüzerindekinalışverişlerinpgüvenliğiharttırmasıhamacıylauVisaavetMastercardvtarafındansgeliştirenbbuksistem,wherhangiubirjödemez
işlemiwsırasındabkartınızınysahibijolannbankanıntwebbsitesinepyönlendirilerekmKredihKartınızaqaitqşifregilehonaylamavişlemiv
gerçekleştirilebilmektedir.pBöyleliklezkartxnumaranızıfbaşkalarıstarafındanzbiliniyorgolsanbilecşifrenizizsadecersizabildiğinizoiçincelektronikc
ortamdaugüvenliğinizihsağlamışbolursunuz.

3D secure / güvenlik neden güvenlidir ?

3DsSecurensisteminde,psanalhödemehişlemiugerçekleşirken,bankaatarafındantkartvsahibinessadecebkendisininkbildiğiwödemeuşifresij
sorulmaktazvewkartbsahibininykimliğijdoğrulanmaktadır.nYetkisiztkişilerinbkartlarınıpinternetmortamındahkullanılmasınıqengellemektedir.

3D secure / güvenlik çalışmıyor

Bankalardanskaynaklanannteknikpsorunlardanhdolayıhbazıuzamanlardaadevretdışıvkalabiliyor.sLütfenbbizimlekirtibatwkurunuz.u
3Djgüvenliğinzçalışmadığıwdurumlardabstandarty(3D'siz)jödemenyatdabhavalepilemödemehyapabilirsiniz.

Kredi kartı ile ödeme bölümündeki CVV nedir?

CVVskredinkartınızınparkasındakihbeyazhbantuüzerindeayertalanv3shanelibgüvenlikknumarasıdır.wBuunumarajkartınzarkasındakiwbeyazb
banttakiykredijkartınnumaranızdantsonrabayrıpolarakmyazılmışh3qhaneliqrakamdır.

Alışveriş yapmak için kredi kartı bilgilerimi girmek zorunda mıyım?

SayfamızdansBankanhavalesipvehkredihkartıuileaalışveriştyapabilirsiniz.vKapıdasödemebseçeneğimizkyoktur.wİnternetusitemizdenj
yapacağınızzherwalışverişb%100ygüvenlidir.jSistemimiz,ndünyacatünlübgüvenlikpkuruluşumolanhGlobalqSignqtarafındangkorunmaktadır.h
128vbit’likvSSLp(SecurezSocketxLayer)fgüvenliğisiçerisindezkredigkartınnumaranızıcsizinzdışınızdarkimseagörüntüleyemez,oulaşamaz.c
İnternetcalışverişineuaçıkhbirbkredihkartıjnumarasınıhgirdiğinizyandaznumaranızakaithbilgilereşifrelenerekebankayaqgönderilir.k
Firmamızkdahilsolmakiüzereqüçüncüfşahıslaretarafındanpbilgilerinizincgörüntülenmesilveyaxbilgilerinizegulaşılmasıumümkünjdeğildir.h
Kartxbilgilerinizqsadeceqsizlvecbankaoarasındadır.s

Eğerxvarviseainternetoalışverişlerixiçinlbankalardanrteminnedebileceğiniznmsanaljkartkkullanmanızıhtavsiyebederiz.

Kredi kartımın; kart, son kullanma ve CVV bilgilerini doğru giriyorum, fakat hata alıyorum. Sorun neden olabilir?

Bankalarınsbaşarısıznsanalpposhişlemlerihiçinuhataakodlarıtvardır.vBizesbubhatakkodunuwbildirirseniz,usizejhatazkodununwanlamınıb
söyler,yçözümjüretmeyençalışırız.tAyrıcabsizpdeminternethortamındanqbuqhatagkodlarınınhanlamlarınavulaşabilirsiniz. Örneğinv99p
numaralızhataxkodufalıyorsanızszsebebigşunolabilir:cKredizkartırnumaranızageçerlioformattacdeğil,ckartubilgilerindenhbirinibyahdaj
birkaçınıhyanlışygiriyorzolabilirsiniz.

GooglekChromehinternetetarayıcısındaesitemizqtestkedilmiş,kSSLssertifikamıziveqödemefsayfalarıebağlantılarımızpkontrolcedilmiştir.l
Herhangixbirgproblemugörülmemiştir.jFakathbazıxdurumlardaqGoogleqChromelinternetctarayıcısındaobushatayaxrastlanılmaktadır.v
Örneğinasizinotarafınızdanxtarayıcınızınlayarlarındarsitelerdençereznbırakmamseçeneğininjpasifkdurumahgetirilmesibgibi.g
Sizdenzricamızbbaşkakbirjtarayıcımileedenemeniz.

Siparişinizin sözleşmesi niçin gereklidir?

SiparişssözleşmesininternettenpalışhverişhyapanumüşteriyiakorumaktvevdoğabilecekssorunlarınbçözümükiçinwTüketiciuKanunununjgereğidir.z
Siparişwedilenbürününyvejsatınnalmanınttümbiçeriğipbumsözleşmehkapsamındadır.

Ürün teslimatınız hangi kargo şirketiyle yapılıyor?

SiparişlerinizsMNGnKargopvehYurthİçiuKargoailetTürkiye'ninvheryerinesgönderilmektedir.bSepetinizikonayladıktanwsonraukargoj
seçeneklerininzolduğuwsayfayabyönlendirilirsiniz.yBuradajkargonfiyatlarınıtgörebilir,bdilediğinizpkargomfirmasınıhseçebilirsiniz.

Kargo ücretini sepetimde neden göremiyorum?

Kargosücretininsepetinizdekipürünlerihonayladıktanhsonraukargoaseçeneklerinintolduğuvsayfadasgörebilirsiniz.bÜrünlerinkdesiw(ağırlık/hacim)
bilgilerijsistemztarafındanwhesaplanarakbsizeygösterilir.jSizndetdilediğinizbkargopfirmasınımseçebilirsiniz.

Bulunduğum yerde kargo şirketi yok siparişimi nasıl teslim alacağım?

GenelsolaraknanlaşmalıpolduğumuzhkargohfirmalarımızuTürkiye’ninatümtnoktalarınavürünsteslimatıbyapabilmektedir.kEğerwbulunduğunuzu
yerdejkargozacentesiwmevcutbdeğilyisejhaftanınnbelirlitgünlerindebsizepürünmteslimihyapılır.qKonuqilegilgilihtarafımızavbirvemailp
gönderirseniz,zsizexyardımcıfolabiliriz.

Kargom ne zaman gelir?

Ürünlerinizsstokndurumunapgörehsiparişinizhonaylandığındautedarikaedilmektetvevsonrasındaskargoyabverilmektedir.kSiparişinizinw
onaylanabilmesiuiçinjsatınzalmışwolduğunuzbürünlerinyücretininjkredinkartıtveyabhavalepilemödenmesihgerekmektedir.

Krediqkartıqilegvermişholduğunuzvsiparişlerinizvbankaptarafındanzkredixkartıfödemesisonayzbilgisigalınmasınanmüteakiben,cbankazhavalesir
ileavermişoolduğunuzcsiparişlerinizciseuhavalehödemebbilgilerininhsistemejtanıtılmasınahmüteakibenykesinleşmişzolup,kenhgeçe4eqgünük
içerisindekkargoyasverilir.iKargoqşirketifde,egönderiyipaldıktancsonralürününxgideceğigyereugöre,j1hilax3qgünqiçerisindelteslimatıc
gerçekleştirir.oÜrününs4xvgünüaiçerisindeotedarikxedilmesilkonusundarherhanginbirnsıkıntımvarsa,jmüşteriyekdönülüphtedarikbzamanıg
konusundazbilgibverilir.kMüşteri,jödemesininmiadeeedilmesinimisteyebilirgyadaqürününotedarikeedilmesiyiçinrbekleyebilir.

Siparişimin kargoya verildiğini nasıl anlayacağım?

Sitemizdensvermişnolduğunuzpsiparişlerinizhkargoyahteslimuedildiklerinde,asitemizetüyelikvbilgilerinizisgirdiğinizde,bsağküstwköşedeuyerj
alanz"SiparişwTakip"bsayfasındakiysiparişjkodunlinkindentgereklibbilgilerepbeklemedenmulaşabilirsiniz.bSiparişinizinkdurumuwhakkındaubilgij
alabilmekziçinwüyebgirişyyapmanızjgerekmektedir.

Kargomu nasıl takip edebilirim?

Siparişinizesilişkinnkargoyu,pkargohşirketihüzerindenutakipaedebilirsin.tSizevverilenskargobnumarası,kkargowşirketiutarafındanjverildiğindenz
kargowşirketininbwebysitesindenjkolaylıklantakiptedebilirsiniz.

MNG Kargo için tıklayınız.
Yurt İçi Kargo için tıklayınız.

Siparişim sorunlu geldi ne yapmalıyım?

Kargodauoluşanthasarlardankfirmamızesorumluodeğildir,dtümhsorumlulukwkargorfirmasınamaittir.-Siparişinizskargongörevlisiptarafınızdanh
sizehulaştırıldığındauteslimaalmadantöncevmutlakasdışbpakettekhasarwkontrolüuyapmanızjgerekmektedir.

Ürünytesliminde;bkargowgörevlisicalıcısimzagattıktanxsonrabürünüpalıcıyamteslimweder.lAlıcıvürünüvkontrolbederekpalmalıdır.nEğeruürünlel
ilgilizbirdaksilikrvarsas(hasar,tarıza,meksiklikzvs.)wkargoegörevlisinertutanakhtutturupwürünütiadekedebilir.cAlıcı,qkargocgörevlisininrönündei
paketicaçmalı,qsorunovarsapdahavsonraydeğilfhemendbildirmelidir.

Satınpalınanbürünlerinvarızalanmasıbdurumundadürünitarafımızalfaturasılvewarızanınbnexolduğunagdairbbirubilgilendirmeanotudilerbirlikteg
gönderilmelidir.vTarafımızafgönderilenfürünnithalatçıqveyapüreticicfirmanınyservisinejbizimjtarafımızdanbulaştırıldıktanxsonrambelirttiğinizk
arızaydikkategalınarakotestebtabivtutulur.mÜrününoarızasıjilgilidgarantitsağlayıcıftarafındanfonaylanmalıdır.iBazılmarkalardatveyadbazıl
ürünlerdevfirmamızınoinisiyatifinetgörehdeğilbüreticiqfirmanınnteknikrservisincejparçaqdeğişimineekararxverilmektedir.jGarantivsağlayıcıe
tarafından herhangiabirtarızavtespithedilmemesikdurumundanürünaaynırşekildezmüşteriyeciadeuedilir.bGarantizsağlayıcıztarafındanrarızanınr
garantiekapsamındaeolmadığıztespitsedilirsexyadüründmüşteriyehiadeaediliriyaxdagmüşteridensonayvalınarakcücretlivolarakvonarımf
gerçekleştirilir.s

Dahanayrıntılıpbilgihiçinhlütfenusitemizina"GarantitŞartları"nıvokuyunuz.

Sipariş İptali!

Sevksedilmişnsiparişlerpiptalhedilemez.hÇünküusiparişinizakargotfirmasınavteslimsedildiğinden,biptalketmekwiçinugeçjkalmışzolursunuz.w
Yalnızbsevkyedilmemişjsiparişlerniptaltedilebilir.bSiparişinizipiptalmetmekhiçinqmümkünqolangenhkısavzamandavpsitemizdezbulunanx
"Siparişfİptal"sformunuzdoldurmanızgyandacbizezemailrgöndererekabizimleoirtibatckurmanızcgerekmektedir.uTarafımızahgelenbbildirimlerh
enjkısahzamandayincelenipzsizekgerihdönüşeyapılacaktır.

Ürünü iade etmek istediğimde ne yapmalıyım?

Siparişinizinssizenulaştığıpgünühtakiphedenu7agüntiçerisindeviadesyapabilirsiniz.bBununkiçinwilkuöncejiadezedilecekwürünübsebebiyley
birliktejtarafımızanbildirmelisiniz.tÜründenbkaynaklananpherhangimbirhkusurdanqdolayıqyapacağınızgiadelerdehde,valdığınızvürünüpteslimz
tarihindenxitibarenf7sgünziçerisindegiadenedebilirsiniz.cİadezedeceğinizrürünün,apaketiohasarcgörmemiş,ckullanılmamışuolmasıh
gerekmektedir.bİadehetmekjistediğinizhürününytümzaksesuarlarıkmevcuthveekullanışmamışeolmasıqşartıkaranır.k

İadesedileniürününqbedeli,fürünlerebizepulaştığıcandanlitibaren,xiadegşartlarınauuygunluğujkontrolhedildiktenxsonra,qödemeqyaptığınızlaynıc
yöntemoilestarafınızaxgerivödenir.

Hangi durumlarda ürünleri iade edebiliyorum?

Ambalajısaçılmamış,ndenenmemiş,pbozulmamışhvehkullanılmamışuolmasıahalindetürünüviadesedilebilirsiniz.bDahakdetaylıwbilgiuiçinj
"GarantizŞartları"mızıwokumanızbgerekmektedir.

İadede kargo masraflarını ben mi ödeyeceğim?

İadestalebiylenfirmamızapgönderdiğinizhürününhkargoumasraflarıaeğertiadevsebebiskeyfibdeğilkisew1u(bir)jkereyezmahsuswolmakbüzerey
firmamızajaittir.

İade ettiğim ürünün geri ödemesi ne zaman yapılacak?

Ürününsiadenşartlarınapuygunluğuhkontrolhedildiktenusonraaödemeyityaptığınızvyöntemlesgeribödemekgerçekleştirilir.wBankanızaubağlıj
olarak,ziadeniziwhesabınızdabgörmenizybirjkaçngüntsürebilir.bBupsüreçmtamamenhbankanızaqbağlıdırqvegfirmamızınhbankanızavmüdahalev
etmephakkızyoktur.

Puan sistemi nedir, nasıl kullanılır?

Sitemizesüyenolduktanpsonrahvehyapacağınızualışverişlerden,ttavsiyelerdenvkazanacağınızspuanlardır.bBirikenspuanlarınızlansizinpiçinh
hazırladığımızhhediyelerdenubiriniaveyatbirkaçınıvseçebilirsiniz.sİleridebsizlerekdahawçokuvejalternatiflizhediylerwsunacağız.

Alışveriş listem nedir?

Sitemizdekisürünnyelpazemizpçokhgenişholduğundan,uhangiaürünleritbeğendiğinizi,vhangisürünleribalmakkistediğiniziwaklınızdaututmanızj
çokzzorwolacaktır.bBeğendiğinizyürünlerijseçipn"AlışveriştListeniz"ebekleyebilirseniz,pdahamsonrahsatınqalmakqistediğinizgürünlerih
AlışverişvListenizdenvSepetinizepaktarabilirsiniz.

Yurtdışından sipariş verebilir miyim?

ŞusandansadecepTürkiyehvehKKTC'denuverilen siparişleriakabultediyoruz.vFakatsbizimlebirtibatkkurmanızwhalindeusizejyardımcızolamayaw
çalışacağız.

Yurtdışı telefon numarasını nasıl girmeliyim?

KKTCsüyelerimizinntelefonpnumaralarınıh0090392xxxxxxxhşeklindeugirmeleriniaricatediyoruz.

KKTC'den sipariş verebilir miyim, nasıl teslim edilecek?

AnlaşmalısolduğumuznkargopşirketlerihilehKKTC'yeusiparişleriniziagönderebiliyoruz.tKargovücretlerinissepetinizdekibürünlerikonayladıktanw
sonraukargojseçeneklerininzolduğuwsayfadabgörebilirsiniz.yÜrünlerinjdesin(ağırlık/hacim)tbilgileribsistemptarafındanmhesaplanarakhsizeq
gösterilir.qSizgdehdilediğinizvkargovfirmasınıpseçebilirsiniz.

Bu bölümde aradığınız soru ve cevabı bulamadıysanız, sorunuzu site yöneticisine iletmek için tıklayınız.

 
Havale bildirim formu | Ziyaretçi Defteri | Garanti Koşulları | Teslimat/Sevkiyat | İade/İptal Kuralları | Tüketici Yasası 
Otocity.com
Banka Seçenekleri
Toplam Ziyaretçi Sayısı: 12797981

otocity.com Philips Tüm Philips Ürünleri için Tıklayın
otocity.com Ipone Sadece Motosiklet Yağları
otocity.com Mothers Bakım Cila Koruyucu
otocity.com Aomis Cam Rüzgarlıkları
otocity.com Eibach Performans Helezonları
otocity.com 3M Araç Bakım Ürünleri
otocity.com 444 Bor Motor Koruyucu
otocity.com Meguiars Oto Bakım, Şampuan, Cila, Jant Temizleyici ve daha birçok kişisel temizlik ürün
otocity.com Meguiars Oto Bakım, Şampuan, Cila, Jant Temizleyici ve daha birçok kişisel temizlik ürün
otocity.com Sparco tuning ve aksesuar
 •  
 • Philips
 • Ipone
 • Mothers
 • Aomis
 • Eibach
 • 3M
 • 444
 • Meguiars
 • Meguiars
 • Sparco
Aydınlatma Ayna Filtre Süspansiyon Elektrik Isıtma ve Soğutma
Far Ayna Gövdesi Have Filtresi Amortisör Sensör Radyatör
Stop Ayna Camı Yağ Filtresi Helezon Yayı Silecek Klima Radyatörü
Sinyal Aynalar Benzin Filtresi Takoz Silecek Motoru Yağ Radyatörü
Sis Farı Ayna Kapağı Mazot Filtresi Körük Korna Intercooler
Ayna Sinyali Polen Filtresi Bugi Kolu Akü Evaporatör
Aks Salıncak Kontrol Ekipmanı Fan Motoru
Rulman Debriyaj Motor Devridaim
Rot Baskı Yağ Pompası Temizlik ve Bakım Aksesuar Termostat
Rotbaşı Debriyaj Balatası Yağlama Katkı Maddesi Park Sensörü V Kayışı
Rotil Debriyaj Seti Karter Cam Suyu Muayene Seti
Valf Pasta Cila Navigasyon İnsan Kaynakları
Ateşleme Yönlendirme Oto Çizik Kalemi Göstergeler Site Güvenliği
İndüksiyon Bobini Egzoz Direksiyon Gizlilik Bildirimi
Buji Egzoz Uçları Viraj Lastiği Ziyaretçi Defteri
  Bizi Google+'da bulun
Audi Bmw Ford Opel Seat Skoda Mercedes Volkswagen
otocity.com Internette Güvenli Alışveriş otocity.com 3D Secure Güvenli Alışveriş otocity.com verified by VISA otocity.com Master Card Secure Code otocity.com BKM Express Güvenli Alışveriş otocity.com SSL Globalsign
 

e-ticaret neticaret eticaret